Archeologisch onderzoek Goorseweg en Landgoed Ampsen

31-10-2019 Proefsluis

Maandag 4 november 2019 starten we met archeologisch onderzoek op enkele percelen aan de zuidzijde langs de Goorseweg in Lochem en op 2 plekken op Landgoed Ampsen. We graven proefsleuven van ongeveer 4 meter breed en 50 tot 70 meter lang. Deze proefsleuven onderzoeken we om te kijken of er aanwijzingen voor archeologische resten zijn en of er aanvullend onderzoek nodig is. Het is mogelijk dat we hier sporen en/of vondsten vinden uit perioden vanaf de Midden Steentijd (ongeveer 10.500 voor Christus) tot aan de Late-Middeleeuwen (ongeveer 1500 na Christus).

Poelen op Landgoed Ampsen

Na het archeologisch onderzoek op Landgoed Ampsen leggen we enkele poelen voor kamsalamanders en andere kleine amfibieën aan. Ook leggen we grasland wat rijk aan kruiden is aan en verschillende groepen bomen en struiken.

Leefgebied amfibieën verbeteren

Het aanleggen hiervan is een compensatiemaatregel voor natuur. Als provincie hebben we de verplichting om natuur te compenseren, als schadelijke effecten op beschermde natuurwaarden niet voorkomen kunnen worden. Met het aanleggen van de poelen, het grasland en bomen en struiken verbeteren we onder andere het bestaande leefgebied van amfibieën op Landgoed Ampsen.

De maatregelen zijn klaar voordat we starten met het aanleggen van de rondweg, N346 Schakel Achterhoek-A1.

Terug naar nieuwsoverzicht