Informatiebijeenkomst bedrijven aan de Kwinkweerd

5-7-2019 Monteur is met kabels en leidingen bezig

Donderdagavond 4 juli 2019 was er op het gemeentehuis in Lochem een informatiebijeenkomst voor bedrijven. Daar stond het projectteam van N346 Schakel Achterhoek-A1 klaar om een toelichting te geven op het ontwerp van de nieuwe rondweg langs de Kwinkweerd. Liander gaf uitleg over de kabels en leidingen die verlegd gaan worden en welke impact dat heeft op de bereikbaarheid van de bedrijven langs de Kwinkweerd.

Inrichting Kwinkweerd

De inrichtingsvisie voor de Kwinkweerd is af. In deze visie is de opbrengst verwerkt van de werksessies die we in juni 2018 met bedrijven langs de Kwinkweerd hebben gehouden. Belanghebbenden gaven daarin aan de vindbaarheid van het bedrijventerrein Kwinkweerd in zijn geheel als van de bedrijven afzonderlijk belangrijk te vinden. En ook de landschappelijke inpassing van de nieuwe infrastructuur in relatie tot de verschillende bedrijfsfuncties op de Kwinkweerd, met specifiek de overgang van de openbare ruimte naar de bedrijfspercelen. Dergelijke zaken zijn verwerkt in de inrichtingsvisie (PDF 2,5 MB) die we tijdens de bijeenkomst hebben toegelicht.  

Verleggen kabels en leidingen

Deels onder de huidige N346 langs de Kwinkweerd en deels onder de toekomstige N346 liggen kabels en leidingen zoals onder andere gas-, water- en elektriciteitsleidingen, telecom en riolering. Deze gaan we eerst verleggen voordat we de nieuwe rondweg aanleggen. Liander is aanspreekpunt voor het verleggen van kabels en leidingen namens Vitens (water), gemeente Lochem (afvalwater) en Liander (gas en elektra). De werkzaamheden starten in het voorjaar 2020.Door deze verleggingswerkzaamheden dan al uit te voeren, blijven de aanwezige bedrijven vrijwel tijdens de hele uitvoering bereikbaar.

Het verleggen van kabels en leidingen zal echter niet plaatsvinden zonder enige hinder en overlast. Tijdens de bijeenkomst hebben we daarom de bedrijven geïnformeerd wat de werkzaamheden inhoud, wat de hinder en overlast kan betekenen en hoe deze volgens Liander zo veel mogelijk worden beperkt.

Vragen over werkzaamheden aan de kabels en leidingen? Stel ze aan Liander!

Liander is het aanspreekpunt voor het verleggen van kabels en leidingen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van Liander: Wout Abbink via 06 55 69 76 79 of Kwinkweerd@liander.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht