Inloopbijeenkomst

22-2-2018 N346 - Goorseweg

Inloopavond goed bezocht

Ruim 100 belangstellenden bezochten woensdag 21 februari onze inloopbijeenkomst op het Stadhuis. Het projectteam van N346 Schakel Achterhoek-A1 stond klaar om diverse vragen van bewoners te beantwoorden. Een illustratie van het nieuwe tracé liet de bezoekers zien hoe het tracé voor de nieuwe N346 er uit gaat zien. Eerder deze maand spraken we al met bedrijven van de Industriële Kring Lochem.

De vragen en opmerkingen van bewoners en bedrijven nemen we mee bij het uitwerken van het ontwerp tot een ontwerp-inpassingsplan. Bezoekers bleken vooral geïnteresseerd in bereikbaarheid van het station voor fietsers, de vormgeving van de aansluiting van de lokale wegen op de nieuwe provinciale weg en de planning van de realisatie van de weg.

Inloopavond Rondweg Lochem 

Inpassingsplan

In het voorjaar van 2018 leggen wij het ontwerp inpassingsplan zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan hun reactie op het inpassingsplan kenbaar maken door het indienen van een zienswijze. Wij organiseren in die periode weer een inloopavond over dit ontwerp-inpassingsplan en de onderzoeken die daarbij horen. Daar waar nodig wordt het inpassingsplan aangepast op basis van de zienswijzen.

In het najaar van 2018 kan het inpassingsplan vervolgens door Provinciale Staten worden vastgesteld. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen dan een beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State.

Terug naar nieuwsoverzicht