Vraag en antwoord

1. Waarom wordt deze Schakel Achterhoek - A1 aangelegd? 

De gemeente Lochem en de provincie hebben ervoor gekozen een rondweg aan te gaan leggen met een nieuwe brug over het Twentekanaal. Deze rondweg is een belangrijke schakel tussen de Achterhoek en de A1 bij de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn). Om de veiligheid en doorstroming van het doorgaand verkeer op deze verbinding te verbeteren werkt de provincie aan het ontwerp voor deze Schakel Achterhoek-A1.

2. Waarom heeft de provincie voor deze oplossing gekozen?

Deze oplossing draagt bij aan het verbeteren van de regionale bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het verminderen van de barrièrewerking op de doorgaande route. Er ontstaat een hoogwaardige en snellere regionale verbinding door het realiseren van een vloeiende route door Lochem.

Samen met de regio Achterhoek hebben we geconstateerd dat deze verbinding nog belangrijker is dan we eerder dachten. We hebben dit inmiddels ook in ons beleid onderkend. Dat betekent dat we het nu ook ten uitvoer willen brengen.

Deze en meer vragen en antwoorden over N346 Schakel Achterhoek-A1 vindt u in het document Vraag en Antwoord.