Nieuwsoverzicht

Sloop panden aan de Spoorlaan

Woensdag 16 september 2020 starten de voorbereidende werkzaamheden om 4 woningen aan de Spoorlaan in Lochem te slopen.

15-9-2020

Werkzaamheden Kwinkweerd gestart

Tot en met eind oktober 2020 vinden er diverse werkzaamheden plaats langs de Kwinkweerd.

4-9-2020

Inloopavond

Informatieavond aanbesteding

De aanleg van de Schakel Achterhoek – A1 (N346) komt langzaam dichterbij.

13-7-2020

werkzaamheden kabels en leidingen

Werkzaamheden langs de Kwinkweerd tot 2021

In de week van 24 augustus 2020 starten we met werkzaamheden langs de Kwinkweerd om daar nieuwe kabels en leidingen in de grond te leggen.

13-7-2020

Proefsluis

Archeologisch onderzoek Goorseweg en Landgoed Ampsen

Maandag 4 november 2019 starten we met archeologisch onderzoek.

31-10-2019

Projectteam

Voorbereidingen aanbesteding gestart

Het project ligt nog steeds goed op koers om tussen 2022 en 2024 het tracé voor de N346, de Schakel A1-Achterhoek open te stellen.

14-10-2019

Kwinkweerd

Voorbereidende werkzaamheden Kwinkweerd en Goorseweg

Voordat de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe rondweg kunnen starten is een aantal voorbereidende werkzaamheden nodig.

14-10-2019

Dwergvleermuis

Monitoring Vleermuizen

De grote schermen rondom het stationsgebied worden goed gebruikt door 2 soorten vleermuizen; de gewone Dwergvleermuis en Laatvlieger.

14-10-2019

Monteur is met kabels en leidingen bezig

Informatiebijeenkomst bedrijven aan de Kwinkweerd

Donderdagavond 4 juli 2019 was er op het gemeentehuis in Lochem een informatiebijeenkomst voor bedrijven.

5-7-2019

foto van vleermuisschermen in stationsgebied

Veilige route voor vleermuizen

We hebben bomen gekapt die door vleermuizen als vliegroute werden gebruikt. We plaatsen nu tijdelijk speciale schermen als oriëntatie.

20-2-2019