Bomenstichting denkt mee

18-7-2018 Bomen bij Goorseweg

De provincie hecht grote waarde aan het behouden van bomen in Gelderland. Daarnaast is het van belang op de juiste manier en op de juiste plekken nieuwe bomen te planten. Samen met de Bomenstichting Achterhoek hebben we in een bijeenkomst gesproken over de kansen en mogelijkheden binnen het project N346 Schakel Achterhoek-A1.

Het aanleggen van de N346 schakel Achterhoek-A1 heeft tot gevolg dat het op een aantal plekken noodzakelijk is om bomen te kappen. Zo kunnen de bomen aan de Kwinkweerd niet blijven staan en moet er ook in het stationsgebied gekapt worden. Langs de huidige Goorseweg staan bijzondere eiken. Deze willen we zoveel mogelijk behouden. Dit kan doordat we de huidige Goorseweg inrichten als parallelweg. De nieuwe provinciale weg komt ten zuiden van de bomenlaan. Daar waar de nieuwe weg af gaat buigen naar de brug over het Twentekanaal is het wel noodzakelijk bomen te kappen.

Afwisseling met aandacht voor bijen

Over de herplant wil de Bomenstichting ons graag adviseren. Belangrijk bij herplant is de afwisseling in soorten zodat er geen monoculturen ontstaan. Een ander belangrijk aspect is om bomen te planten die voor bijen interessant zijn, zoals bijvoorbeeld acacia’s en lindes. De kennis van de Bomenstichting nemen we mee in de plannen voor ons project.

De herplant is niet allemaal mogelijk binnen het projectgebied. We zoeken naar mogelijkheden om ook buiten het projectgebied bomen te herplanten.

Gelders Genootschap

Het Gelders Genootschap adviseert de provincie op het gebied van landschap. Zij werken een landschapsplan uit voor de Goorseweg en bedrijventerrein Kwinkweerd.

Stationsgebied

Het ontwerp van de weg en het landschap voor het gebied rondom het station wordt op dit moment nog niet uitgewerkt. Dat doen we later met de aannemer die de weg en de brug aan gaat leggen. Samen met onder andere de gemeente Lochem, NS en ProRail bekijken we wel alvast hoe we in dit gebied de nieuwe weg zo goed mogelijk kunnen inpassen, zodat we toekomstige ontwikkelingen zo optimaal mogelijk faciliteren. We willen hiermee de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied een impuls geven. We houden er dan ook rekening mee dat we hier vrijwel alle bomen moeten kappen. Op die manier kan er gewerkt worden aan een geheel nieuwe gebiedsinrichting met een robuuste groenstructuur.

Terug naar nieuwsoverzicht