Commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur

31-10-2018 Foto Kwinkweerd met links tankstation

Besluitvorming in Provinciale Staten wordt voorbereid door de commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (commissie BOC). De commissie bespreekt het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 met Gedeputeerde Staten in haar vergadering van woensdag 28 november 2018.
Voorafgaand aan deze vergadering houdt de commissie BOC een hoorzitting, waarin u gebruik kunt maken van uw spreekrecht.

Uw mening geven
• woensdag 21 november 2018
• 19.00 uur, Hotel Hof van Gelre in Lochem

Aanmelden
Als u tijdens de hoorzitting uw mening over het inpassingsplan kenbaar wilt maken, moet u zich hiervoor per e-mail aanmelden bij griffie@gelderland.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 19 november 2018, 12.00 uur.

Terug naar nieuwsoverzicht