Gemeenteraad Lochem stelt Beeldkwaliteitsplan Rondweg Lochem vast

8-4-2020 Kaart Beeldkwaliteitsplan N346

Gemeente Lochem en provincie Gelderland leggen een rondweg aan met een nieuwe brug over het Twentekanaal, de N346 Schakel Achterhoek-A1. De weg wordt ruim 4,5 kilometer lang en moet goed passen in de woon- en werkomgeving en aansluiten bij de wegen van de provincie en de gemeente.  Daarvoor is een Beeldkwaliteitsplan (BKP) N346 Schakel Achterhoek A1 gemaakt waarin de  ontwerpkaders aan. Dit plan stelde de gemeenteraad van Lochem op 7 april 2020 vast.

Ontwerpkaders

In het BKP staan ontwerpkaders voor rondweg als geheel maar ook per deelgebied (Kwinkweerd, stationsgebied en Goorseweg), Hierbij staan beleving en gebruik van de provinciale weg centraal.  Voorbeelden hiervan zijn het versterken van de verbinding tussen de stad, het station, de Kwinkweerd en Ampsen voor fietsers en voetgangers en het verbeteren van de landschappelijke samenhang.

Beleidskader voor ruimtelijke kwaliteit

Met de vaststelling van het  BKP door de gemeenteraad van Lochem gebruiken we dit document bij de verlening van omgevingsvergunningen als officieel beleidskader voor ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast vormt het BKP de basis voor de ruimtelijke kwaliteitseisen in het aanbestedingsdossier. Het beeldkwaliteitsplan vindt u hier.

Rondweg is een belangrijke schakel

De rondweg is een belangrijke schakel tussen de Achterhoek, de A1 en de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn). Deze nieuwe rondweg leggen we aan om de veiligheid en doorstroming van het doorgaand verkeer op deze verbinding te verbeteren.  De openstelling van de weg is gepland tussen 2022 en 2024, afhankelijk van juridische procedures.

Terug naar nieuwsoverzicht