Inpassingsplan vastgesteld

20-12-2018 Foto Lochemsebrug

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 19 december 2018 het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek – A1 vastgesteld. Het inpassingsplan maakt de aanleg van de weg inclusief een nieuwe brug over het Twentekanaal planologisch mogelijk. Hiermee wordt de Achterhoek nog aantrekkelijker als regio om te wonen, te werken of voor bedrijven om zich te vestigen.

Het inpassingsplan met bijbehorende bijlagen vindt u op ruimtelijkeplannen.nl. De kennisgeving van de vaststelling van het inpassingsplan vindt u hier (PDF 54,7 MB).

Terug naar nieuwsoverzicht