Laatste fase werkzaamheden kabels en leidingen Kwinkweerd

3-6-2021 Een weg waarlangs materialen liggen in de berm.

Voor de aanleg van de N346 Schakel Achterhoek – A1 zijn afgelopen periode nieuwe elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen langs de Kwinkweerd in de grond gelegd. Dit doen we zodat de aannemer straks een vrij gebied heeft voor het aanleggen van de rondweg. De nieuwe kabels en leidingen zijn inmiddels gelegd door aannemer BAM. Tot vrijdag 23 juli verwijdert zij de oude kabels en leidingen. Vanaf maandag 7 juni vervangt aannemer VolkerWessels Telecom samen met Teltec Rijssen langs hetzelfde tracé de telecomkabels. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden 2 augustus 2021 klaar.

Beperkte verkeershinder tot en met 23 juli

De oude kabels en leidingen die BAM verwijdert, liggen aan de overzijde van de Kwinkweerd, nabij het spoor en in de middenberm langs het fietspad. Tot eind juni vinden werkzaamheden plaats om de kabels en leidingen uit de middenberm bij de Twentse Kabelfabriek TKF te verwijderen. Tot die tijd blijft het tijdelijke verkeerslicht nabij de TKF nog staan. Tot 23 juli worden de kabels en leidingen aan de noordzijde van de Kwinkweerd (nabij het spoor) verwijderd. Op plekken waar de ruimte beperkt is, wordt een dynamische afzetting met verkeersregelaars ingezet. Hierbij wordt er een gematigde snelheid van het verkeer gevraagd.

Vervanging telecomkabels levert geen verkeershinder op

Vanaf 7 juni starten VolkerWessels Telecom en Teltec Rijssen met boor- en graafwerkzaamheden om de telecomkabels te vervangen. Deze werkzaamheden leveren weinig tot geen hinder op voor de omgeving, omdat de werkzaamheden in de berm plaatsvinden. Bedrijven en bewoners langs de Kwinkweerd blijven tijdens deze werkzaamheden bereikbaar. De aannemer heeft de omgeving geïnformeerd over de werkzaamheden.

Vragen?

Heeft u vragen over het project Schakel A1- Achterhoek? Neem dan per e-mail contact op met Jurgen Hell, omgevingsmanager provincie Gelderland. 

Terug naar nieuwsoverzicht