Maatregelen roeken en vleermuizen

20-12-2018 Foto roekennest

In de bomen aan de Stationsweg, Spoorlaan en Kwinkweerd zitten roekennesten. Roekennesten zijn beschermd volgens de Wet natuurbescherming. Wij hebben een vergunning voor de bomenkap en een ontheffing voor het verwijderen van de roekennesten. Roeken starten vanaf half januari met het zoeken van nestgelegenheid. Volgens de ontheffing moet het verwijderen van nesten dan ook voor half januari plaatsvinden.

Voor zowel de kap van de bomen als voor het verwijderen van de roekennesten nemen we maatregelen. Zo zijn er roekennesten verplaatst naar de Kanaaldijk en hebben we foerageergebieden ingericht. Hiermee proberen we de roeken naar die locaties te lokken. Daarnaast nemen we in overleg met de gemeente Lochem maatregelen om de groei van de kolonie op ongewenste plekken te voorkomen. Dit doen we op basis van het Roekenbeschermingsplan van de gemeente. In dit plan staan de locaties waar we verdere groei van de roekenkolonie moeten voorkomen.

Op het stationsgebied gebruiken vleermuizen de bomen als vliegroute. Nu we de bomen kappen en nog niet meteen nieuwe bomen kunnen planten die weer als vliegroute gebruikt kunnen worden, plaatsen we tijdelijk schermen. Deze schermen gebruiken de vleermuizen als oriëntatie. Zodra de weg is aangelegd planten we nieuwe bomen. Deze kunnen door vleermuizen weer als vliegroute gebruikt worden. Daarnaast hebben we kasten voor vleermuizen geplaatst in bomen die blijven staan en kasten aan het stationsgebouw gehangen.

Terug naar nieuwsoverzicht