Sloop panden aan de Spoorlaan

15-9-2020

Woensdag 16 september 2020 starten de voorbereidende werkzaamheden om 4 woningen aan de Spoorlaan in Lochem te slopen. Het gaat om de huisnummers 1 tot en met 4. Deze woningen kunnen niet behouden blijven, omdat ze op de plek van de toekomstige rondweg staan.

Provincie Gelderland kocht deze woningen al eerder aan om de N346 Schakel A1-Achterhoek (de rondweg) te kunnen realiseren. Met de huidige bewoners is de afspraak gemaakt dat zij tot aan de sloop in deze woningen konden wonen. Gemeente Lochem heeft de bijbehorende sloopvergunning verleend. Aannemer Dusseldorp voert de sloopwerkzaamheden uit.

Geen overlast

Tussen vrijdag 25 september en vrijdag 9 oktober 2020 worden de woningen gesloopt. De werkzaamheden vinden geheel plaats op de percelen van de woningen, waardoor er geen overlast is voor weggebruikers. Aansluitend werken we het terrein netjes af en zaaien we gras in. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden op donderdag 15 oktober 2020 klaar.

Hergebruik materialen

Bij de sloop van deze panden hergebruiken we zoveel mogelijk de vrijkomende materialen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld het puin in de wegfundering van de nieuwe rondweg. Dit heeft 2 voordelen:

  1. minder transportbewegingen, en
  2. minder inkoop van nieuw materiaal.

Terug naar nieuwsoverzicht