Uitstraling bedrijventerrein Kwinkweerd

18-7-2018 Foto van deel van de Kwinkwerd met vrachtauto

Afgelopen juni nodigden wij bedrijven van de Kwinkweerd uit om in een werksessie met ons mee te denken over de gewenste identiteit van bedrijventerrein Kwinkweerd. Op het gemeentehuis van Lochem lieten wij in een korte presentatie zien hoe het ontwerp van N346 Schakel Achterhoek-A1 er op hoofdlijnen uit gaat zien. Daarna werd er in kleine groepjes verder gesproken over onderwerpen zoals vindbaarheid, uitstraling en groenvoorzieningen.

Tussen het spoor en bedrijventerrein Kwinkweerd komt een nieuwe provinciale weg met een snelheid van 80 km/uur. De Kwinkweerd wordt opgeschoven richting de bedrijven. De provinciale weg en Kwinkweerd worden van elkaar gescheiden door een berm. Tussen deze parallelweg Kwinkweerd en de bedrijven leggen we een voetpad aan van 2,40 meter breed. Hieronder komen de kabels en leidingen te liggen.

Groene inrichting

Aan de hand van sfeerbeelden ontstond er een discussie over de toekomstige vormgeving van bedrijventerrein Kwinkweerd. De vindbaarheid is daarbij voor veel bedrijven van groot belang. Daarnaast werd uitgebreid gesproken over de mogelijkheden voor de inrichting. Zoals bijvoorbeeld een bloemrijke berm tussen Kwinkweerd en de nieuwe provinciale weg en hagen tussen de stoep en de parallelweg. Daarbij werd door de bedrijven aandacht gevraagd voor het onderhoud van dit groen.

Fietsers op de parallelweg

In de nieuwe situatie is er sprake van gebruik van fietsers, auto’s en vrachtauto’s op de Kwinkweerd. De aanwezige bedrijven spraken hun zorg uit over de verkeersveiligheid. De Kwinkweerd is echter geen schoolroute en ook geen doorgaande of recreatieve fietsroute. Het aantal fietsers op de parallelweg is laag en de meeste fietsers zijn onderweg naar een van de bedrijven. Redenen voor provincie en gemeente om voor deze oplossing te kiezen. Op de Kwinkweerd komen fietsstroken waardoor het voor alle weggebruikers duidelijk is dat de weg gedeeld wordt.

Hoe verder

De input uit de werksessie werken we samen met de gemeente verder uit in het ontwerp voor de Kwinkweerd. Eind dit jaar kunnen we dit laten zien aan de bedrijven.

Terug naar nieuwsoverzicht