Vaststelling inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1

31-10-2018 Foto van Goorseweg

Op 30 oktober jl. hebben Gedeputeerde Staten (GS) bij Provinciale Staten (PS) een voorstel ingediend om het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 vast te stellen. Onderdeel van het inpassingsplan is de Nota beantwoording zienswijzen. De 17 ingediende zienswijzen zijn hierin beantwoord. Ook beschrijft deze nota welke aanpassingen er op basis van de zienswijzen in het inpassingsplan zijn doorgevoerd.

Het inpassingsplan maakt de aanleg van de weg inclusief de aanleg van een nieuwe brug over het Twentekanaal planologisch mogelijk. Hiermee wordt de Achterhoek nog aantrekkelijker als regio om te wonen, te werken of voor bedrijven om zich te vestigen.

U kunt hier het inpassingsplan met bijbehorende bijlagen vinden.

Terug naar nieuwsoverzicht