Veilige route voor vleermuizen

20-2-2019 foto van vleermuisschermen in stationsgebied

Rond de jaarwisseling 2018-2019 hebben we bomen gekapt in het stationsgebied. Hierdoor ontstaat er ruimte om straks de nieuwe N346 Schakel Achterhoek-A1 aan te leggen. Deze bomen werden door vleermuizen gebruikt als vliegroute. Daarom zijn we nu tijdelijk schermen aan het plaatsen die de vleermuizen als oriëntatie kunnen gebruiken. De schermen zijn een soort kunstmatige bomen, die de sonarsignalen van de vleermuis weerkaatsen. Zo blijft de vliegroute van de vleermuis intact. We zorgen ervoor dat alle schermen er staan voordat de vleermuizen ontwaken uit hun winterslaap.

Zodra de nieuwe weg is aangelegd planten we nieuwe bomen. Deze kunnen de vleermuizen weer als vliegroute gebruiken. Daarnaast hebben we in 2018 kasten voor vleermuizen geplaatst in bomen die zijn blijven staan en kasten aan het stationsgebouw gehangen.

Terug naar nieuwsoverzicht