Voorbereidende werkzaamheden Kwinkweerd en Goorseweg

14-10-2019 Kwinkweerd

Voordat de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe rondweg kunnen starten is een aantal voorbereidende werkzaamheden nodig. Zo moeten de kabels en leidingen in de grond worden verlegd om te voorkomen dat deze onder de wegverhardingen komen te liggen.

Verleggen van kabels en leidingen

Op dit moment bereiden we de verlegging van kabels en leidingen voor langs de Kwinkweerd. Dit zijn onder andere elektriciteitsleidingen, riolering en gasleidingen en kabels voor telecommunicatie. De uitvoering van deze werkzaamheden voert Liander begin 2020 uit. De kabels en leidingen verleggen we voordat we de nieuwe rondweg daar aanleggen. De ruimte tussen het spoor en de bedrijven is namelijk te klein om beide werkzaamheden tegelijkertijd te laten plaatsvinden. Door de kabels en leidingen al eerder te verleggen, kunnen we de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Kwinkweerd tijdens de aanleg van de rondweg beter waarborgen. Bovendien bereiken we tijdswinst bij de aanleg van de rondweg, omdat dan al een deel van de werkzaamheden is uitgevoerd.

Onze voorbereidingen zijn bedoeld om de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen. We kunnen helaas niet voorkomen dat er enige mate van verkeershinder ontstaat bij het verleggen van de kabels en leidingen. Eind juni 2019 hebben we de bedrijven van de Kwinkweerd hierover geïnformeerd en waar nodig worden individuele afspraken gemaakt.

Hergebruik materiaal uit bedrijfspand Goorseweg

Dit najaar slopen we het voormalige bedrijfspand van Berkelgroen aan de Goorseweg 22 in Lochem. Bij de sloop van dit pand hergebruiken we zoveel mogelijk de bruikbare materialen. Zo demonteert de aannemer zorgvuldig de houten binnenconstructie van de zware eikenbalken en gebruikt deze in een nieuw kantoor. En het puin van het pand hergebruiken we in de wegfundering van de nieuwe weg. Twee voordelen: minder transportbewegingen en minder inkoop van nieuw materiaal. 

Terug naar nieuwsoverzicht