Voorbereidingen N346 Schakel Achterhoek-A1 starten direct

20-12-2018 Foto roekennest

We starten direct met de voorbereiding voor de uitvoering van N346 Schakel Achterhoek-A1. De bomen aan de Stationsweg, Spoorlaan en Kwinkweerd gaan we kappen. Hiervoor hebben we een omgevingsvergunning. We beginnen op 20 december 2018. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot half januari 2019. De bomen op deze locaties moeten gekapt worden om ruimte te maken voor het aanleggen van de N346 Schakel Achterhoek-A1. We kappen de bomen deze winter al omdat in een deel van deze bomen nesten van de roek zitten. We willen voorkomen dat de roeken in januari nieuwe nesten gaan bouwen in deze bomen.

Na de aanleg van de nieuwe weg planten we nieuwe bomen in het plangebied. Daarnaast zijn we in overleg met Landgoed Ampsen om 400 jonge bomen op het landgoed te planten. We streven ernaar om eind 2019 alvast kabels en leidingen op de Kwinkweerd te verleggen. 

Terug naar nieuwsoverzicht