Voorbereidingen aanbesteding gestart

14-10-2019 Projectteam

Foto: Projectteam Schakel A1 Achterhoek

Het project ligt nog steeds goed op koers om tussen 2022 en 2024 het tracé voor de N346, de Schakel A1-Achterhoek open te stellen. We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen van de aanbesteding van het werk. Hiervoor stellen we een uitvoeringscontract op. We kiezen voor een contract waarin we vastleggen aan welke voorwaarden het eindresultaat moet voldoen. Daarin krijgt de aannemer ruimte om het ontwerp en de wijze van uitvoering te optimaliseren. Het doel hiervan is om de aannemer als deskundige partij actief te laten meedenken over het ontwerp en de wijze van realisatie. Hiermee bereiken we een beter eindresultaat en kunnen we het proces daar naar toe beter beheersen.

Voorbereidende werkzaamheden

Voordat aannemers kunnen inschrijven voor het werk moet er nog het nodige gebeuren. Zo worden eerst diverse onderzoeken uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook starten we met enkele voorbereidende werkzaamheden voor de Kwinkweerd en de Goorseweg.

Terug naar nieuwsoverzicht