Werkzaamheden langs de Kwinkweerd tot 2021

13-7-2020 werkzaamheden kabels en leidingen

In de week van 24 augustus 2020 starten we met werkzaamheden langs de Kwinkweerd om daar nieuwe kabels en leidingen in de grond te leggen. De werkzaamheden zijn augustus 2021 klaar. Weggebruikers hebben weinig last van deze werkzaamheden. Voor bedrijven langs de Kwinkweerd treffen we maatregelen zodat zij bereikbaar blijven.

Waarom nieuwe kabels en leidingen?

De huidige kabels en leidingen (waaronder gas, water, elektra, telecommunicatie en riolering) liggen deels onder de nieuwe rondweg en de toekomstige parallelweg. Als er in de toekomst iets aan de hand is met deze kabels of leidingen moeten we het wegdek open maken. Dat willen we voorkomen. Daarom leggen we nieuwe kabels en leidingen tussen de toekomstige rondweg en de Kwinkweerd. Nadat deze zijn aangesloten, verwijderen we de huidige kabels en leidingen.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden voeren we in 2 fasen uit:

  • Fase 1: onderzoek, graafwerkzaamheden en mantelbuizen.

Eind augustus 2020 onderzoeken we de bodem op niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Als we die aantreffen halen we ze op een veilige en verantwoorde manier weg. Ook verwijderen we boomstronken. We leggen zogenaamde ‘mantelbuizen’ onder de inritten naar de bedrijven langs de Kwinkweerd. Door deze buizen trekt Liander in fase 2 de nieuwe kabels en leidingen.

  • Fase 2: aanleg en aansluiting kabels en leidingen.

November 2020 start Liander, samen met andere nutspartijen, met de aanleg en aansluiting van de nieuwe kabels en leidingen langs de Kwinkweerd. Naar verwachting is fase 2 augustus 2021 gereed.

Geslaagde inloopbijeenkomst voor bedrijven Kwinkweerd

Op 2 juli 2020 organiseerden we een inloopbijeenkomst voor bedrijven langs de Kwinkweerd over de aanleg van kabels en leidingen. Met een opkomst van 11 bedrijven was het een geslaagde en informatieve middag. Samen met Dostal Wegenbouw (aannemer) en Liander spraken we met de bedrijven over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid van de bedrijven.

Terug naar nieuwsoverzicht