Zeventien zienswijzen ingediend

31-5-2018 Kruispunt Kwinkweerd-Ampsenseweg-Spoorlaan-N346

Op 15 februari en 21 februari hebben bedrijven en inwoners tijdens inloopavonden mee kunnen praten over het ontwerp voor de Schakel Achterhoek–A1. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens op 27 maart 2018 het ontwerp-inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 vastgesteld.

Tussen 5 april en 16 mei heeft iedereen het ontwerp-inpassingsplan kunnen lezen en bekijken. In deze periode kon iedereen zijn mening, of anders gezegd zijn zienswijze, op het plan indienen. We hebben zeventien zienswijzen ontvangen. Ze gaan over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over nut en noodzaak van een weg van 80 km/uur, de bereikbaarheid van bedrijven via parallelwegen, verkeersveiligheid, geluid en kwaliteit van de leefomgeving.

Vervolg

Gedeputeerde Staten beantwoorden de komende weken de zienswijzen in een zienswijzennota. Het kan zijn dat het inpassingsplan nog aangepast wordt op basis van deze zienswijzen. Provinciale Staten beslissen uiteindelijk over het inpassingsplan naar verwachting in het najaar van 2018.

Terug naar nieuwsoverzicht