Nieuwsoverzicht

Voortgang aanbesteding Schakel Achterhoek-A1

De inschrijvingsfase van de aanbesteding voor de N346 Schakel Achterhoek-A1 (rondweg Lochem) is gestart.

6-8-2021

Een weg waarlangs materialen liggen in de berm.

Laatste fase werkzaamheden kabels en leidingen Kwinkweerd

Voor de aanleg van de N346 Schakel Achterhoek – A1 zijn nieuwe elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen langs de weg gelegd.

3-6-2021

Start aanbesteding Schakel Achterhoek-A1

Deze nieuwe weg met een nieuwe brug over het Twentekanaal is een belangrijke schakel tussen de Achterhoek, de A1 en de Stedendriehoek.

1-4-2021

Terugblik informatiebijeenkomsten Schakel Achterhoek – A1

Op woensdag 2 december en donderdag 3 december 2020 organiseerden we 2 digitale informatiebijeenkomsten over de N346 Schakel Achterhoek A1.

8-12-2020

Digitale bijeenkomsten N346 Schakel Achterhoek – A1

Woensdag 2 en donderdag 3 december 2020 uur organiseren we van 19.00 tot 21.00 uur digitale bijeenkomsten over de N346 Schakel Achthoek A1.

13-11-2020

Start aanleg kabels en leidingen Kwinkweerd

Om ruimte te maken voor de toekomstige rondweg vervangen we de elektrakabels en gas- en waterleidingen aan de Kwinkweerd in Lochem.

12-11-2020

Sloop panden aan de Spoorlaan

Woensdag 16 september 2020 starten de voorbereidende werkzaamheden om 4 woningen aan de Spoorlaan in Lochem te slopen.

15-9-2020

Werkzaamheden Kwinkweerd gestart

Tot en met eind oktober 2020 vinden er diverse werkzaamheden plaats langs de Kwinkweerd.

4-9-2020

Inloopavond

Informatieavond aanbesteding

De aanleg van de Schakel Achterhoek – A1 (N346) komt langzaam dichterbij.

13-7-2020

werkzaamheden kabels en leidingen

Werkzaamheden langs de Kwinkweerd tot 2021

In de week van 24 augustus 2020 starten we met werkzaamheden langs de Kwinkweerd om daar nieuwe kabels en leidingen in de grond te leggen.

13-7-2020