Nieuwsoverzicht

Monteur is met kabels en leidingen bezig

Informatiebijeenkomst bedrijven aan de Kwinkweerd

Donderdagavond 4 juli 2019 was er op het gemeentehuis in Lochem een informatiebijeenkomst voor bedrijven.

5-7-2019

foto van vleermuisschermen in stationsgebied

Veilige route voor vleermuizen

We hebben bomen gekapt die door vleermuizen als vliegroute werden gebruikt. We plaatsen nu tijdelijk speciale schermen als oriëntatie.

20-2-2019

Foto Lochemsebrug

Inpassingsplan vastgesteld

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 19 december 2018 het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 vastgesteld.

20-12-2018

Foto roekennest

Voorbereidingen N346 Schakel Achterhoek-A1 starten direct

We starten direct met de voorbereiding voor de uitvoering van N346 Schakel Achterhoek-A1.

20-12-2018

Foto roekennest

Maatregelen roeken en vleermuizen

We nemen diverse maatregelen in het gebied voor roeken en vleermuizen.

20-12-2018

Foto van Goorseweg

Vaststelling inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1

Op 30 oktober jl. hebben GS bij PS een voorstel ingediend om het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 vast te stellen.

31-10-2018

Foto Kwinkweerd met links tankstation

Commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur

De commissie BOC bespreekt het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 met GS in haar vergadering van woensdag 28 november 2018.

31-10-2018

Bomen bij Goorseweg

Bomenstichting denkt mee

Samen met de Bomenstichting Achterhoek hebben we in een bijeenkomst gesproken over de kansen en mogelijkheden binnen het project N346 Schakel Achterhoek-A1.

18-7-2018

Foto van deel van de Kwinkwerd met vrachtauto

Uitstraling bedrijventerrein Kwinkweerd

Bedrijven van de Kwinkweerd hebben in werksessies met ons meegedacht over de gewenste identiteit van bedrijventerrein Kwinkweerd.

18-7-2018

Kruispunt Kwinkweerd-Ampsenseweg-Spoorlaan-N346

Zeventien zienswijzen ingediend

Tussen 5 april en 16 mei heeft iedereen een zienswijze in kunnen dienen op het ontwerp-inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1.

31-5-2018