Nieuwsoverzicht

Proefsluis

Archeologisch onderzoek Goorseweg en Landgoed Ampsen

Maandag 4 november 2019 starten we met archeologisch onderzoek.

31-10-2019

Projectteam

Voorbereidingen aanbesteding gestart

Het project ligt nog steeds goed op koers om tussen 2022 en 2024 het tracé voor de N346, de Schakel A1-Achterhoek open te stellen.

14-10-2019

Kwinkweerd

Voorbereidende werkzaamheden Kwinkweerd en Goorseweg

Voordat de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe rondweg kunnen starten is een aantal voorbereidende werkzaamheden nodig.

14-10-2019

Dwergvleermuis

Monitoring Vleermuizen

De grote schermen rondom het stationsgebied worden goed gebruikt door 2 soorten vleermuizen; de gewone Dwergvleermuis en Laatvlieger.

14-10-2019

Monteur is met kabels en leidingen bezig

Informatiebijeenkomst bedrijven aan de Kwinkweerd

Donderdagavond 4 juli 2019 was er op het gemeentehuis in Lochem een informatiebijeenkomst voor bedrijven.

5-7-2019

foto van vleermuisschermen in stationsgebied

Veilige route voor vleermuizen

We hebben bomen gekapt die door vleermuizen als vliegroute werden gebruikt. We plaatsen nu tijdelijk speciale schermen als oriëntatie.

20-2-2019

Foto Lochemsebrug

Inpassingsplan vastgesteld

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 19 december 2018 het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 vastgesteld.

20-12-2018

Foto roekennest

Voorbereidingen N346 Schakel Achterhoek-A1 starten direct

We starten direct met de voorbereiding voor de uitvoering van N346 Schakel Achterhoek-A1.

20-12-2018

Foto roekennest

Maatregelen roeken en vleermuizen

We nemen diverse maatregelen in het gebied voor roeken en vleermuizen.

20-12-2018

Foto van Goorseweg

Vaststelling inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1

Op 30 oktober jl. hebben GS bij PS een voorstel ingediend om het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 vast te stellen.

31-10-2018