Nieuwsoverzicht

Foto van Goorseweg

Vaststelling inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1

Op 30 oktober jl. hebben GS bij PS een voorstel ingediend om het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 vast te stellen.

31-10-2018

Foto Kwinkweerd met links tankstation

Commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur

De commissie BOC bespreekt het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 met GS in haar vergadering van woensdag 28 november 2018.

31-10-2018

Bomen bij Goorseweg

Bomenstichting denkt mee

Samen met de Bomenstichting Achterhoek hebben we in een bijeenkomst gesproken over de kansen en mogelijkheden binnen het project N346 Schakel Achterhoek-A1.

18-7-2018

Foto van deel van de Kwinkwerd met vrachtauto

Uitstraling bedrijventerrein Kwinkweerd

Bedrijven van de Kwinkweerd hebben in werksessies met ons meegedacht over de gewenste identiteit van bedrijventerrein Kwinkweerd.

18-7-2018

Kruispunt Kwinkweerd-Ampsenseweg-Spoorlaan-N346

Zeventien zienswijzen ingediend

Tussen 5 april en 16 mei heeft iedereen een zienswijze in kunnen dienen op het ontwerp-inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1.

31-5-2018

Rondweg Lochem

Ontwerp-inpassingsplan ter inzage

Vanaf donderdag 5 april tot en met woensdag 16 mei ligt het ontwerp- inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 ter inzage

28-3-2018

N346 - Goorseweg

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 21 februari 2018 organiseerde de provincie een inloopbijeenkomst.

22-2-2018

Kruispunt Larenseweg

Eerste deel rondweg klaar

Het afgelopen half jaar is op het kruispunt Rondweg West -Larenseweg gewerkt aan extra rijstroken en verkeerslichten.

1-2-2018

Voormalig terrein Streek Beton

Sloop terrein Streek Beton

Eind februari 2018 beginnen we alvast met het slopen van de gebouwen op het terrein van Streek Beton.

1-2-2018