Ontwerp-inpassingsplan ter inzage

28-3-2018 Rondweg Lochem

Vanaf donderdag 5 april tot en met woensdag 16 mei ligt het ontwerp- inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.

In dit provinciale bestemmingsplan is te lezen welke functies er waar in het gebied komen. Zoals de provinciale weg, parallelwegen en de brug. De exacte ligging en ontwerp van de weg zijn nog niet bekend en worden later binnen de grenzen van het inpassingsplan uitgewerkt. Bij het ontwerp-inpassingsplan zijn ook diverse onderzoeken beschikbaar, zoals onderzoek naar de invloed van de weg op geluid en luchtkwaliteit.

Inzien stukken

Vanaf donderdag 5 april kunt u de stukken inzien

  • Bij de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur
  • Bij de gemeente Lochem aan de Publieksbalie, Hanzeweg 8 te Lochem, op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
  • Digitaal op de website Ruimtelijke Plannen.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Tijdens de terinzagelegging van donderdag 5 april tot en met woensdag 16 mei 2018 heeft u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het ontwerp inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek–A1, inclusief de bijlagen.

U kunt uw zienswijze uitsluitend indienen op de volgende wijzen:

Per post:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem. Onder vermelding van ‘zienswijze OIP N346 Schakel Achterhoek–A1, zaaknummer 2018-003865‘.

Per e-mail:

post@gelderland.nl onder vermelding van ‘zienswijze OIP N346 Schakel Achterhoek–A1 , zaaknummer 2018-003865’.

Vergeet niet in beide gevallen uw emailadres en telefoonnummer te vermelden in uw zienswijze.

Documenten:

Kennisgeving Ontwerp-inpassingsplan, 28 maart 2018 (PDF 43 kB)

Terug naar nieuwsoverzicht