Planning

Jaar

 Activiteit

Eind 2018 Inpassingsplan vastgesteld
2019 verleggen kabels en leidingen, contractvoorbereiding en aanbesteding
2020 of 2022 start uitvoering*
2022 of 2024 openstelling tracé*

*Afhankelijk van procedures, zoals vaststellen inpassingsplan en onteigening.